ASIA Organize Sanayi Bölgesi... | EN | RU | TR

ASIA Alan Kullanım BÖlÜmlerİ

Toplam alan 850.000 metrekare.

Üretimde herhangi bir sektörel sınırlama yoktur.

Proje 4 ana bölümden oluşmakta:

1. Sosyal alanlar

2. Gümrük terminali, lojistik terminali ve depolar.

3. & 4. Üretim alanları.

Üretim alanları:

Yaklaşık 500 bin m2 alan üzerine üretim tesisi yapılabilmektedir. Yatırımcıların taleplerine uygun bölgede, arazi parselasyonu yapılıp tapu devri yapılmaktadır. Hazır izinler ve onaylar sayesinde inşaate hemen başlamak mümküündür (üretim alanı, alt yapı, çevre düzenleme vs).

Gümrük ve Antrepo

Gümrük terminali için gerekli izinler alınmış ve işletmeci şirket ile anlaşma imzalanmıştır. Yakın bir tarihte inşaatin başlanması öngörülmektedir. Demiryolu yükleme-boşaltma istasyonu ve demiryolu hat bağlantısına, antrepo inşasına paralel olarak başlanacaktır.

Sosyal alanlar:

Yabancı yatırımcının bölgede yaşamını idame ettirebileceği şekilde projelendirmiştir. Konferans salonu, banka, postane, poliklinik, market, restoran, cafe. Spor sahaları (basketbol, futbol, voleybol, tenis). Konaklama (misafirhaneler, yönetici ve çalışan evleri) imkanları mevcut olacaktır.

1


1