ASIA Organize Sanayi Bölgesi... | EN | RU | TR

Avantajlar

1

ASIA'nın üreticilere sunduğu temel avantajlar:

Yatırımın ve üretimin Rusya’da mümkün olan en kısa sürede başlayabilmesi imkanı (4-5 ay)

Tesis inşaatinin, proje süresinde ve öngörülen bütçeyle tamamlaması garantisi

Teminat mektubu karşılığı üretim tesisi inşaatının tamamlanması ve üretime geçilmesi

Tüm avantajları üç safhada incelemek mümkün:

1. Yatırım öncesi avantajlar.

Altyapısı hazır OSB: Şirketler, sanayi arazisi izinleri, alt yapı izinleri ve alt yapı kurulumu ile vakit harcamazlar. ASIA’da yerleşik üreticiler, hava parası niteliğindeki bağlantı ve kullanım izin bedellerinden muaftır. Yatırımcının karşılaşacağı bürokrasi Rusya’da olabilecek minimum seviyededir.

Mülk sahibi olabilme imkanı: ASIA mülkiyeti Sefa Ltd.’ye aittir. Şirket ASIA’da yerleşik üreticilere arazi ve üretim tesisi mülkiyetini devretme hakkına sahiptir.

Ayrıca Rusya’da standart olarak yatırım makinelerinde gümrük vergisi ve KDV muafiyeti mevcuttur.

Finansman:

ASIA’nın Türk-Rus Karma Ekonomi Komisyonu protokolü kapsamında olması sebebiyle, Rusya Federasyonu’nun en büyük devlet bankası SBERBANK piyasaların oldukça altında olan faizlerle ve birkaç yıl geri ödemesiz, uzun vadeli (10-15 sene) geri ödemeli, farklı seçeneklerle proje finansmanı sağlamaktadır.

Finansman her türlü proje için mümkündür (fabrika, alt yapı, ekipman vs).

Herhangi bir mali limit bulunmamaktadır.

Bunlara ek olarak, SBERBANK ilerde ASIA'da bir şube açableceğini beyan etmiştir.

2. İnşaat safhası avantajları:

ASIA, Bürokratik zorluk ve risklerin en az seviyede olması sebebiyle planlanan bütçeyle yatırımı tamamlama garantisi sunar.

Tüm proje ve inşaat izinleri mevcut: ASIA’nın üretim alanları inşaat izinleri dahil, tüm inşaat ve proje izinleri mevcuttur. Mevcut projelerde değişiklik yaparak, üreticinin taleplerine uygun bir proje ve inşaati çok kısa bir sürede mümkündür.

Rusya’da mümkün en kısa süre: 4-5 ay gibi bir sürede inşaatin tamamlanıp, işletme ruhsatı dahil tüm izinlerin alını üretime başlayabilme imkanı sunar. Bu süre Rusya’nın en hızlı çalışan bölgelerinde 15-18 ay, ortalamada da 24-30 ay kadar sürmektedir.

3. İşletme/üretim safhası avantajları:

Düşük enerji maliyetleri

Elektrik kullanım izin bedelinden muafiyet: Türk-Rus Karma Ekonomi Komisyonu Protokolü sayesinde ASIA’ya sunulan ayrıcalıkla, bölgedeki yatırımcılar elektrik kullanım izin bedelinden muaftır.

Kojenarasyon tesisi: ASIA’da yerleşik üreticinin elektrik masraflarını en aza indirmek amacıyla, kojenarasyon tesisi izini mevcuttur. Bölgede kojenerasyon tesisi kurulması planlanmaktadır.

Gaz fiyatı, devlet işletmeleri tarifesinden: Türk-Rus Karma Ekonomi Komisyonu Protokolü sayesinde ASIA’ya sunulan ayrıcalıkla, bölgedeki yatırımcılar gaz fiyatı bakımından devlet işletmeleri tarifesine tabiidir. Bu tarife normal şirketlere uygulanan tarifenin ortalama %20 altındadır.

Vergi indirimleri

%4,5 Kurumlar Vergisi indirimi: Rusya’da kurumlar vergisi %20’dir. ASIA’da yerleşik üreticiler için yatırım geri dönüş süresi boyunca %15,5’e kadar vergi indirimi mevcuttur.

Mülk vergisi muafiyeti: Rusya’da mülk vergisi yılda %2.2’dir (yatırım miktarı toplam tutarı üzerinden). ASIA’da yerleşik üreticiler yatırım geri dönüş süresi boyunca bu vergiden muaftır.

Yabancı işçi kotaları ve çalışma izni belgeleri garantisi:

Rusya’ya bağlı her bölgenin yabancı işçi kotası vardır (bazı beyaz yaka yabancı çalışanlar hariç). Bünyesinde yabancı personel çalıştırmak isteyen şirketler kota almak için başvurular. Kota dağıtımında Vladimir Valiliği, ASIA üreticileri için öncelik tanımaktadır.

Vladimir Valiliği bu yabancı personelin çalışma oturum izinlerinin mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması garantisini vermiştir.

Vladimir Valiliği, gerektiğinde eğitilmiş personel temini ve personelin eğitimleri konusunda destek olacağını garanti eder.

Vladimir Bölgesinde enerji, işgücü, emlak gibi işletme masrafları, Moskova, St.Petersburg gibi şehirlere nispeten daha düşüktür.

Gümrükleme: ASIA bünyesinde kurulacak olan gümrük sayesinde, sınır gümrüklerinde yaşanan zaman ve para kaybına yol açan bazı uygulamalar, ASIA’da yerleşik üreticileri etkilemez.

Sosyal alanlar ve organizatör hizmetlerinden paket olarak yararlanma imkanı bulunur.

Coğrafik konum: ASIA, Rusya’nın idari ve iş merkezi ve bir çok sektörde en büyük pazar olan Moskova’ya yaklaşık 100 km mesafede ve 3 uluslararası havalimanı yakınında bulunmaktadır. ASIA’da yerleşik üreticilere ayrıca Moskova’da depo gerekmez.

ASIA, demiryolu hattının hemen yanındadır. Rusya içinde nakliye demiryolları ile yapılabilir.